جمعه 4 فروردین‌ماه سال 1385
سال ۱۳۸۵ ...

* نوروز ایران باستان مبارک باد *

و  کسی گفت : بشکفت

و شکفت

و کسی گفت بگو

و هزاران گفتن را به تصویر کشید

آسمان میدانست

لحظه نو شدن است

و دلم میرقصید

که همه لحظه به لحظه هایم

پر توست ای دوست

« تقدیم بر هران کس که بدینجا آمد »

و مرا بوسیدید

سال نو بر تو یگانه مبارک بادا