پنج‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1387
سرانگشتان دلم لمس میکند حسی را ...

 سلام ...  

........................................................ 

........................................................ 

........................................................  

باز خواهم گشت  و بازگشتم  

به زودی این مکان بوی باران میگیرد و یاس 

بوی آسمان .. بوی عشق 

بوی باهم بودن .. بوی راه   

.............................. 

..........................................  

به زودی این مکان به موسسه خیریه فعال و آزاد یاس سفید 

تقدیم خواهد شد  

 

...................... 

 

تا آن روز و آن زمان  

پاک و پایدار و سربلند باشید 

 

همانند همیشه آرزومند به اوج رسیدن آرزوهایتان هستم 

 

با احترام 

 

* یاس سفید *