پنج‌شنبه 4 فروردین‌ماه سال 1384
sale no mobarak ...

* آندم که عشق بر در دل ضربه میزند
آن لحظه تحویل سال من و شماست *

میگن لحظه ای که ماهی کوچیکه تو آب تنگ یه رقص کوچیک
میکنه اونموقعس که سال تحویل میشه
!
میگن ثانیه ای که چرخش طبیعت برای یه لحظه دگرگون میشه
اونموقعس که سال تحویل میشه
!
میگن وقتی اولین گل از دل چارقد سبزش سر بیرون بیاره
اونموقعس که سال تحویل میشه
!
میگن وقتی ... سال تحویل میشه !
یا میگن وقتی ... سال تحویل میشه !
میگن وقتی سال تحویل میشه که ... !
همه اینا درست اما من میگم رو همه اینا هم دست بذاری
 اگه دلت نلرزه سالت تحویل نمیشه
.
میگم وقتی قلب آدم تکون بخوره و یه لبخند خوشگل رو لبات بشینه
 اونموقعست که سالت تحویل میشه
.
من میگم دنیا با تمام بزرگیش یه وقتایی اونقدر کوچیک میشه که سفره
 ترمه هفت سینتم نمیتونه گنجایشش رو داشته باشه.
یه سال دیگه هم گذشت و قلب کوچیک و شیطونم هنوزم میتپه.
و برای زندگی میتپه ... برای زنده بودن ... برای خوب شدن
برای عاشق موندن و برای همه چیزای دوست داشتنی .
اما ایکاش اینبار برای خدا هم بتپه.همونی که یه دنیا ازش دارم دورو دورتر
میشم.ایکاش بتونم بندگیم رو به وجود مهربونش ثابت کنم.ایکاش!حرفهای یواشکی:
میدونی که سال من وقتی تحویل میشه که طرح چشمام رو یه بار دیگه
تو عمق چشمات ببینم .. آخه تنها اونموقعس که دلکم میلرزه.
نمیدونم تا سال دیگه سرنوشت چی تو دفتر روزگار برام نقاشی میکنه
اما هرچر باشه میخوام بدونی همیشه و همیشه دوستت دارم
یه عالمه .. میخوام بدونی ایمان دارم که میتونیم خوشبخت زندگی کنیم
میخوام بدونی که آرزو میکنم تا سال دیگه تموم لحظه هامون خوشگل 
باشه ... و میخوام بدونی که همیشه همون هستم که باورش کردی!

* ســــــــــــــــــــــال نـــــــــو مبــــــــــــــــــارک *
 «در این نوروزین دقایق آرزومند به اوج رسیدن تمامی آرزوهایتان هستم»  

یه هدیه کوچولو از من به شما *