چهارشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1385
لحظه ای که خداوند میخندد ...

* پاکترین لحظه ها ثانیه هایی نایابند *

 زمانی ست که به چیزی دگر جز خود میندیشی

و آرام بر خدا زمزمه میکنی تا بیابد گمشده ای را

آن زمان تویی و آرزویی دگر برای انسانی دگر شاید که کسی هم برای تو

لحظه ای کوتاه آرزومند باشد و زمزمه وار

حرفی از ناگفته ها :

پروانه ها آنقدر کوچکند

که جای کسی را نمیگیرند

اما نگاه کن

باز میبینی چه فروتنانه خود را از وسط تا میکنند؟

و

* یک تشکر *

« و تو ای عزیز ترین خالصترین و صمیمانه ترین تشکرات مرا بپذیر »

ممنونم که در نبود من دروازه های سرزمینم رو باز نگه داشتی

و حقیقتا انقدر گرفتار هستم که این عبادتگاه بزرگ رو فراموش کرده بودم

هزاران بار ممنونم از تمامی مهربانیهایت

باشد که همسفری لایق باشم برای راه بی پایانت...