جمعه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1385
پروانه ها ...

* پروانه ها هم میخواهند پرواز کنند *

اما باد هنوز هم بی پروا میراند و نیمیداند که امید یک پروانه

یعنی چه؟!

حرفی از ناگفته ها‌ :

و کسی گفت: زندگی فقط بوییدن و بوسیدن نیست!!

و من آرام در دل گفتم: میدانم .. اما ای کاش که زندگی تنها همین

چیزهای ساده بود .. سادگی ای که حتی نتوانستیم همین ساده بودن

را ساده  باورکنیم.

زندگی شاید ساده تر از سادگی من باشد ...

و شاید آرزوی همان پروانه ای که تازه پیله را رها کرده ...

و کسی گفت: قاصدک از آن زمانی که باد شروع به وزیدن کرد .. مرد

و من گفتم: اما تو نمیدانی که تاروپودش نه تنها دور در دل خاک خواهد

نشست و هزاران قاصدک متولد خواهند شد

و تو نخواهی دید چراکه باورت تنها به وسعت آیینه هاست ...!!!

سخنی از یک مرد :

«« اگه یه روز شاد بودی آروم بخند که غم بیدار نشه

و اگه یه روز غمگین شدی آروم گریه کن که شادی نا امید نشه. »»

چارلی چاپلین