X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 2 اسفند‌ماه سال 1384
حکم ...

* و زیباترین حرف حرفی است که هنوز برای تو نگفته ام *

حرفی در انتهای عشق

 حرفی از ناگفته ها :

اینجا دنیاست .. آن را بپذیرید.

غذای خوش طعمی است .. آن را بخورید.

انتخابی دیگر است .. انتخاب کنید.

یک نامه سر به مهر است .. آن را بگشایید.

یک سفر در راه است .. به آن قدم بگذارید.

دردناک است .. تحملش کنید.

زیباست .. چشمان خود را به روی آن بگشایید.

طنز است .. بر آن بخندید.

حیرت انگیز است .. از آن لذت ببرید.

شمع است .. آن را روشن کنید.

ارزشمند است .. آن را بیهوده تلف نکنید.

هدیه است .. آن را باز کنید.

مادر است .. آن را ببوسید.

عشق است .. آن را ارزانی بدارید.

دوست است .. دستانش را بفشارید.

روز است .. بیدار باشید شب است .. خواب باشید.

بی انتهاست .. به دنبال آن بروید.

انواری نورانی است .. در آن بدرخشید.

و شاید روزی خداوند گفت بیا .. و باید بروید.

زندگی همواره در هزاران هزار مانند این سپری میشود.

زندگی تمامی آشناست.

زندگی حکم است.

زیبا بپذیرش تا زیبا بپذیردت.

« آموخته ام که زندگی و تمامی لحظات آن را پاس بدارم »

تو هم بیاموز .. چیز عجیبی است