X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1384
شکوفه گیلاس ...

* گاهی تمام تار و پودم تنهایی میشود و بس *

تنهایی و باز هم تنهایی

حرفی از ناگفته ها :

و برف

تنها برف

حقیقت قلب سرد زمستان بود

و برف

تنها برف

کشاننده بار تمامی تنهاییهایم بود

آن زمان که عبورت را نه تنها من

که تمامی نبض قندیلها باور کردند

و برف

تنها برف

برایم هرکجا باشم بوی تورا میدهد

باشد که خاطره ای باشد

از لحظه های باهم بودن

و بستری برای جوانه ی شکوفه گیلاس

« از قلبم تقدیم به تو »

که تمامی باورم هستی از اوج

پرستو