سه‌شنبه 6 دی‌ماه سال 1384
عبور ...

* و زیباترین حرف ... حرفی است که هنوز برای تو نگفته ام *

چه لحظه ها که بی تو یکی یکی گذشتند

عمرم رو بردند اما یه لحظه بر نگشتند

حرفی از ناگفته ها :

و اینبار پاییز بود و سرد بود و نارنجی

جیرجیرک به خرس گفت: حرفی دارم !!!

خرس نگاهی به جیر جیرک انداخت و گفت: نمیتوانم گوش دهم

باید که به شکار روم ... باشد برای بعد.

جیرجیرک با تمام کوچکیش سکوت کرد!

پاییز گذر کرد و زمین خودش را برای استقبال زمستان آماده.

جیرجیرک به خرس گفت: دوستت دارم !!!

خرس خمیازه ای طولانی کشید و گفت: باشد برای بهار. هماکنون

باید خود را برای خواب زمستانی آماده کنم.

خرس خوابید و در دل گفت: بهار که آمد در فضایی زیباتر به سخنان

جیرجیرک گوش خواهم داد ... بهار ... بها ...ر ... و سپس خوابید.

بی آنکه بداند جیرجیرک تنها دو روز دیگر زنده است !!!

 

« لحظه ها شاید معنای حقیقی زندگی باشند »

و گاهی گذر از یک لحظه .. گذر از یک زندگی است .. فراموش مکن