سه‌شنبه 28 تیر‌ماه سال 1384
عاشق خطر...

* شاید تنهاییهایم هم مملو از حضور تو باشند *
و اینگونه دیگر تنها نیستم

«
شبانه های مرا میشود سحر باشی .... ومیشود که ازین نیز خوبتر باشی
تداوم من و دریا و آسمان با تو 
همیشگی ست ــ اگر هم تو رهگذر باشی
نیازمند توام مثل زخم لب بسته .... خوشاتر آنکه تو گه گاه نیشتر باشی
غروب و سوختن ابر و من تماشایی ست
ولی مباد تو اینگونه شعله ور باشی
ببین چه دلخوشی ساده ای : همینم بس
که یاد من ــ به هر اندازه مختصر ــ باشی
چقدر دفترکم رنگ و روح میگیرد .... تو در حواشی این متن هم اگر باشی
دوباره جذبه پرواز میدهد شعرم .... کبوتران مرا اگر تو بال و پر باشی
نگاه میکنی و من ز شوق میمیرم
همیشه بهر من ای چشم خوش خبر باشی
من  عاشق خطری با توام ــ خوشا آن روز 
که بی دریغ تو هم عاشق خطر باشی »حرفهای یواشکی :
میدونی ؟! میدونم که میدونی ! نه ؟!
آره من مطمعنم که میدونی ! حتما میدونی ... مگه نه ؟!
با اینکه میدونم که میدونی اما بازم میگم تا بیشتر بدونی :
اگه بدونی چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدر دوست دارم. حالا راستش رو بگو
ببینم .. میدونستی ؟ میدونستم که میدونی ! اما چه بدونی .. چه ندونی
بازم میگم : دوســـــــــــــــــــــــــــــــــت دارم. ا؟ نمیدونستی ؟!! پس ...!

«« بعضی چیزا چه بهشون اعتقاد داشته باشی چه نه ! »»
واقعیت دارند