یکشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1382
اووووووووووووووواه...
*برای موفقیت در هرکار باید۹۹٪ پشتکار داشت و ۱٪ استعداد*

اووووووووووووووووووواه!!
بابا شرمنده کردید..من با این همه تبریک و کارت پستال چیکار کنم؟از روز تولدش همش
کارت نتی اومده و تبریک پشت تبریک..دیگه داره حسودیم میشه ها!اگه نگهبان سرزمین
یاس بفهمه این همه مهمون پشت دروازه نشسته بوده یه جورایی از خجالت همه درمیامد.
اما من از طرفش از همتون تشکر میکنم.همه پرسیدید پس تولد ملکه سرزمین یاس
چه وقته؟اونم به موقعش!عجله نکنید...
اما جاتون خالی..چه جشن تولدی بود..با شکوه..زیبا..آرام..وتنها مهمان دعوت شده جز
خودمون:خدا بود و در کنارش نه شاخه رز.یاسهای سفید به آن شاخه ها حسد میورزیدند
اما خودشان خوب میدانستند که حق دست درازی ندارند..حالا بگذریم..در مورد جشن
بعدا حتما یه مطلب قابل ستایش میدم.
ولی خودمونیم:اووووووووووووووووووووووواه...! شازده خانم از همتون تشکر میکنه.
هم از طرف خودش و هم از طرف نگهبان سیاهپوش سرزمین یاس.
اوووووووووواه...! ما چه قدر هوادار داشتیم و خودمون نمیدونستیم.
و دیگر اینکه:
«در پایان شهادت بانوی دو عالم سرور پاکیها و فداکاریها خانم فاطمه زهرا را به تمامی
شما دوستان تسلیت میگویم..باید که صبر را از او آموخت:
آن که مرگ نبی را دید فاطمه بود... آنکه اشک علی را دید فاطمه بود...استوار بمانید»