پنج‌شنبه 9 مرداد‌ماه سال 1382
پاسخ ابر...
*آینده همین امروز است گول فردا را نخورید هرگز*

پاسخ ابر:
تکه ابری تیره
برسر باغچه کوچک من
نم نمک می بارد
من از او می پرسم
تو چرا می باری
باهمه تیرگیش اش می گوید:
دل من میخواهد
که کند روشن خاک...

تو بهتر از اون چیزی هستی که فکر میکنی!«با تشکر از دوست خوبم:م.ب»